9h-19h | +381 62/229-674 | instagram | facebook

Uslovi korišćenja

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Uslovi poslovanja e-prodavnice na sajtu Autoelement.rs utvrđuju uslove kupovine i prodaje proizvoda koje realizuje VEKTRA LINE Pančevo (u daljem tekstu Prodavac). Uslovi poslovanja e-prodavnice definisani su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o elektronskoj trgovini i nacionalnim i međunarodnim standardima i kodeksima elektronskog poslovanja. E-prodavnica Autoelement.rs namenjena je predstavljanju i prodaji proizvoda korisnicima.

Poslovni odnos između e-prodavnice Autoelement.rs i kupca regulisana je uslovima poslovanja i ovi uslovi poslovanja se primenjuju na svaku kupovinu u e-prodavnici.

Pre poručivanja proizvoda potrebno je da se kupci upoznaju sa odredbama ovih uslova jer one sadrže sve infromacije o pravima i obavezama kupaca. Kupovinom (porudžbinom) u e-prodavnici kupac potvrđuje da je upoznat sa Uslovima poslovanja i da ih u potpunosti prihvata.


Definicije:

“Opšti uslovi poslovanja”, “Uslovi” ili “UP” - uslovi poslovanja koji važe za kupovinu u e-prodavnici Autoelement.rs.

“Kupac” - bilo koje fizičko ili pravno lice koje je poručilo proizvod(e) Prodavca putem e-prodavnice ili koje je zainteresovano da poruči proizvode Prodavca.

“Korisnik sajta” - svako lice koje pristupi i koristi e-prodavnicu.

“Registrovani korisnik” - korisnik e-prodavnice koji je registrovao svoj nalog.

“Potrošač” - fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti i na koga se primenjuju propisi o zaštiti potrošača.

“Kupoprodajni ugovor” / “ugovor” - ugovor o kupoprodaji bilo kog proizvoda i/ili usluge Prodavca, koji uključuje odredbe UP, kao i eventualne posebne uslove ukoliko su ugovoreni između Ugovornih strana.

“e-prodavnica” - internet prodavnica putem sajta Autoelement.rs.

“Politika privatnosti” - akt koji sadrži informacije o obradi podataka u vezi sa korišćenjem i kupovinom putem e-prodavnice, dostupan na ovom linku.


1. OPŠTE ODREDBE

Uslovi poslovanja važe u okviru celokupnog poslovanja, odnosno odnose se na ponudu, potvrdu porudžbine, plaćanje, isporuku i račune, kao i za sve druge isprave vezane za prodaju proizvoda.

Isporuka se vrši isključivo na teritoriji Republike Srbije. Ne postoji ograničenje u pogledu količine ili vrednosti. Svakako je preporuka konsultacije pre kompletiranja veće porudžbine.

Ova e-prodavnica nije namenjena licima mlađim od 15 godina.

Ova e-prodavnica jeste namenjena osobama koje imaju osnovna kompjuterska znanja i znanja o surfovanje internetom.

U slučaju da je Kupac pravno lice, osoba koja unosi podatke i poručuje proizvode time potvrđuje i garantuje da poseduje ovlašćenje da zaključi Ugovor o kuporpodaji u ime i za račun tog pravnog lica.

Posebni uslovi (koji odstupaju od Uslova), posebno uslovi postavljeni od strane Kupca, biće obavezujući jedino ukoliko su posebno ugovoreni i pisanim putem potvrđeni s naše strane.

Odredbe Uslova poslovanja iz kojih proističe da se primenjuju na Potrošače ne mogu se primeniti na kupce koji su pravna lica.


2. PODACI O KOMPANIJI

✓ Naziv: ZORICA LUKIĆ PR, TRGOVINA NA MALO DELOVIMA ZA MOTORNA VOZILA VEKTRA LINE, PANČEVO
✓ Adresa: Braće Jovanović 58/B, 26000 PANČEVO
✓ E-pošta: info@autoelement.rs
✓ Telefon: 062/229-674
✓ PIB: 107290210
✓ Matični broj: 62637609
✓ Šifra delatnosti: 4532
✓ Poslovni račun u banci: 160-0000000361620-64


3. PORUDŽBINA I ZAKLJUČENJE UGOVORA

Online kupovina se vrši putem e-prodavnice i putem telefona. Telefonom je, takođe, moguće dobiti stručnu podršku Prodavca u pogledu saveta i pomoći pri odabiru proizvoda.

Kupac pretragom na sajtu bira proizvode koje želi da kupi. Sve fotografije na sajtu su simbolične i ne garantuju karakteristike proizvoda.

Pre početka porudžbine Korisnik sajta se može (a i ne mora) registrovati i kao Registrovani korisnik.

Ukoliko Kupcu proizvod odgovara i želi da ga kupi, to može učiniti tako što će kliknuti na dugme "Dodaj u korpu". Pre potvrđivanja porudžbine, korpu može dopuniti, isprazniti ili ažurirati.

Nakon što Kupac selektuje sve proizvode koje želi da kupi, potrebno je da unese podatke za porudžbinu u skladu sa formularom. Porudžbina je završena potvrđivanjem na dugme “Završi porudžbinu”.

Potvrđivanjem porudžbine na e-prodavnici Kupac potvrđuje sledeće:


da su mu poznate odredbe UP ili da su mu morale biti poznate, jer je Prodavac pružio stvarnu mogućnost da se Kupac upozna sa njihovom sadržinom
da je Prodavac, pre potvrđivanja porudžbine, na jasan i razumljiv način ispunio obavezu obaveštavanja Kupca
da je Kupac saglasni sa UP
U pogledu obaveze obaveštavanja, Kupac potvrđuje da ga je Prodavac obavestio naročito o sledećem:


✓ osnovnim obeležjima robe
✓ poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona Prodavca
✓ prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati, kao i o svim eventualnim dodatnim troškovima, kao što su troškovi isporuke koji padaju na teret Kupca
✓ načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po reklamacijama kupca
✓ postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe
✓ načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja prodavca po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava kupca po osnovu saobraznosti
✓ uslovima za raskid ugovora
✓ u vezi sa prodajom tehničke robe o dostupnosti rezervnih delova, priključnih aparata i sličnih delova, tehničkog servisa, odnosno održavanja i opravke za vreme i posle prestanka perioda u kojem odgovara za nesaobraznost ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe

Nakon što Kupac potvrdi porudžbinu dobiće elektronsku poruku sa obaveštenjem da je Prodavac primio porudžbinu.

U roku od najkasnije 24 časa Prodavac pregleda porudžbinu, proveri dostupnost proizvoda i potvrđuje porudžbinu ili je odbije. U slučaju da se cena u vreme obrade promenila, Prodavac se obavezuje da o tome obavesti Kupca bez odlaganja i da mu ponudi odgovarajuće rešenje koje bi bilo zadovoljavajuće za obe strane. Ponuđač zadržava pravo da pozove korisnika na njegov broj telefona.

Potvrđenom porudžbinom od strane Prodavca sa porukom “Porudžbina potvrđena” smatra se da je Ugovor o kupoprodaji zaključen, a u slučaju odbijanja porudžbine ugovor nije zaključen. (Obrazac Ugovora o kupoprodaji na daljinu)

Prodavac naglašava da je vezan isključivo na snabdevanje od strane svojih dobavljača i na vreme u kojem dobavljač može da dostavi proizvod Prodavcu. Ako je vreme dostave dugo i kupac ne želi da sačeka, on o tome treba da obavesti Prodavca, bez odlaganja, a Prodavac će ukloniti ovu stavku iz porudžbine i vratiti Kupcu uplaćeni novac. Druge artikle iz iste porudžbine Kupac može da čeka ili da odustane od kompletne porudžbine.

Prodavac ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica dužeg vremena isporuke ili zbog neisporuke artikala koji nisu na zalihama u skladištu Prodavca u trenutku porudžbine.


4. CENE

Pored slike svakog proizvoda naznačena je cena. Sve cenu su u dinarima sa uključenim PDV.Cene važe u trenutku kreiranja porudžbine i imaju dejstvo i validnost i za naredni period. Sva plaćanja biće izvršena u dinarima (RSD).

Istaknute cene u e-prodavnici važe isključivo za kupovinu putem interneta. Istaknute cene ne uključuju troškove isporuke. Troškovi isporuke su vidljivi na stranici Korpa i Plaćanje. Više o Troškovima isporuke u odeljku Dostava i način plaćanja.


5. ISKLJUČENJE OD ODGOVORNOSTI

Prodavac ulaže maksimalne napore da postavlja ispravne i ažurirane podatke na svojoj internet stranici i e-prodavnici. Međutim, karakteristike proizvoda, zalihe i cene mogu brzo da se menjaju, tako da prodavac ne uspe pravovremeno ažurira podatke na internet stranici i e-prodavnici. U tom slučaju prodavac će obavestiti kupca o izmenama i omogućiti mu da otkaže poružbinu ili zameni naručeni artikal. Sve fotografije proizvoda su simbolične i ne predstavljaju kompletna svojstva proizvoda.


6. NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje u e-prodavnici može da se izvrši gotovinom prilikom preuzimanja pošiljke od kurira i putem predračuna kada se radi o pravnom licu.

U slučaju plaćanja gotovinom, prilikom dostave paketa kurir će Kupcu predati poručenu robu i uz paket račun.

Kupac, takođe, nakon online porudžbine, dobija putem e-maila račun.

U slučaju plaćanja putem predračuna, kada se radi o pravnom licu, Kupcu se na e-mail šalje predračun, a po knjiženju uplate od strane Prodavca, se šalje roba I faktura, kurirskom službom.

Poručena roba je u vlasništvu Prodavca do uplate pune kupoprodajne cene.


7. ROK ISPORUKE I DOSTAVLJANJE

Isporuku proizvoda poručenih na e-prodavnici vrši se putem ovlašćene kurirske službe. Troškove dostave obračunava opertater dostave prema svom utvrđenom cenovniku. Više informacija na ovom linku.

Dostava se vrši do naznačene adrese Kupca, isključivo na teritoriji Republike Srbije, bez teritorije Kosova i Metohije.

Roba se isporučuje Kupcu lično ili osobi koju je Kupac naveo kao primaoca pošiljke. Kupac, pre potvrđivanja porudžbine, unosi podatke o adresi za dostavu. Dostava se vrši u periodu od 8h do 17h radnim danima.

U času predaje robe Kupcu, rizik slučajne propasti, oštećenja ili uništenja stvari prelazi na Kupca.

Ukoliko dostavljač ne pronađe Kupca na dostavnoj adresi, dostavna služba će kontaktirati Kupca radi dogovora novog termina dostave.

Ukoliko nakon toga dostavljanje naručene robe bude i dalje onemogućeno krivicom Kupca, odnosno osobe koja je naznačena prilikom unošenja informacija o dostavi, Kupac će biti dužan da snosi i troškove povraćaja robe. U tom slučaju, Ugovor o kupoprodaji se smatra raskinutim. (alternativno: robu može da preuzme punoletna osoba koja živi u istom domaćinstvu zajedno sa kupcem, odnosno osoba koja ima ovlašćenje za preuzimanje robe. Osoba koja je preuzela proizvod preuzima i svu prateću dokumentaciju i potvrđuje prijem robe potpisivanjem otpremnice, gde navodi svoje ime i datum preuzimanja robe.)

Obaveza Prodavca da isporuči poručeni proizvod se gasi ako je, zbog naloga državnih organa, smetnji u prometu ili pogonu, štrajka, isključenja, manjka sirovina i svih slučajeva više sile izvršenje neprimereno otežano ili nemoguće, a Prodavac je za navedene događaje saznao tek nakon što je potvrdio porudžbinu. U tom slučaju Prodavac će o tome odmah obavestiti Kupca.

Prilikom preuzimanja isporuke, Kupac je dužan da, odmah nakon prijema paketa, proveri robu koja mu dostavljena, kao i da proveri da li postoje bilo kakva oštećenja.Rok za prijavu reklamacije na oštećenje u transportu je 24h od trenutka preuzimanja robe. Prijavljuje se i Prodavcu i kuriskoj službi. Ako je roba oštećena krivicom Prodavca ili kurirske službe, a blagovoremeno prijavljena od strane Kupca, tada i jedino u tom slučaju Autoelement.rs može preuzeti na sebe zamenu I ponovnu novu dostavu proizvoda o svom trošku.

Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe da potpiše prijem paketa, koju dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju.


8. ZAMENA PROIZVODA

U slučaju da nakon isporuke Kupac utvrdi da mu artikal ne odgovara, a ukoliko se smatra Potrošačem u smislu ovih Uslova, ima pravo na zamenu proizvoda. Zamena je moguća u roku od 14 dana od trenutka prijema proizvoda.

Ukoliko Kupac želi da izvrši zamenu poručenog proizvoda za neki drugi, potrebno je da kontaktira Prodavca putem: (info@autoelement.rs, 062/229-674, 063/229-674), te da popunite zahtev: Obrazac za zamenu artikla. Vraćeni proizvodi moraju da budu u originalnoj ambalaži, uz priloženu kopiju računa. Neposredne troškove vraćanja robe snosi kupac. Po pristizanju artikla Prodavac vrši provera artikla da li je poslat u adekvatnom stanju i automatski se šalje zamenski artikal sa novim računom.

Poručeni artikal nije moguće menjati ukoliko je u neispravnom ili korišćenom stanju, odnosno ukoliko nije u originalnom neoštećenom pakovanju.


9. ODUSTANAK OD UGOVORA I VRAĆANJE PROIZVODA

Kupac ima pravo da u roku od 14 dana od isporuke robe, Prodavcu javi odustajanje od porudžbine i to na elektronsku adresu: info@autoelement.rs ili telefonom na broj 062/229-674. Potrošač koji želi da raskine ugovora treba da popuni Obrazac za jednostrani raskid ugovora.

Potrošač je u obavezi da posle toga robu vrati prodavcu najkasnije 14 dana od pismenog ili telefonskog obaveštenja, na adresu Prodavca, poštom ili putem drugih dostavnih službi. Vraćeni proizvodi moraju da budu u originalnoj ambalaži, uz priloženu kopiju računa. Neposredne troškove vraćanja robe pokriva kupac. Prodavac vraća celokupnu plaćenu sumu za proizvod, odmah ako je moguće, a najkasnije u roku od 14 dana posle prijema poruke o odustajanju od porudžbine i vraćanja robe. Povrat novca kupcu će se izvršiti na tekući račun naveden u obrascu.

Nije moguć povraćaj korišćenih ili oštećenih proizvoda.

Uputstva za slanje robe u slučaju odustanka od ugovora:

- uz proizvode koje vraća Kupac mora da pošalje kopiju računa i popunjen obrazac za odustanak od ugovora
- na odgovarajući način pripremi proizvode za transport da se ne bi oštetili u toku transporta. Po potrebi originalnu ambalažu upakovati u još jednu transportnu ambalažu da se originalna ne bi oštetila u toku transporta
- preporučeno je korišćenje usluge dostavne službe koja omogućava praćene pošiljke
- Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. U takvim slučajevima, Prodavca ima pravo da vrati umanjenu cenu.

Kupac nema pravo da odustane od ugovora u sledećim slučajevima:

- pružanje usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti Kupca i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor
- isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima Kupca ili jasno personalizovane
- isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja
- isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke
- isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom
- ugovora kojima Kupac izričito zahteva posetu od strane Prodavca u cilju sprovođenja hitnih popravki ili održavanja; ukoliko prilikom ove posete Prodavac pruži i druge usluge osim onih koje je Kupac konkretno zahtevao ili dostavi drugu robu osim delova za zamenu koji su neophodni za održavanje ili izvršenje popravke, pravo na odustanak od ugovora se odnosi na ove dopunske usluge ili robu


10. SAOBRAZNOST ROBE

Na sve proizvode kupljene od Prodavca primenjuju se pravila o saobraznosti robe i odgovornosti za saobraznost u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača Republike Srbije.


11. ŽALBE, REKLAMACIJE I SPOROVI

Sve žalbe, reklamacije i sporove Prodavac rešava u skladu za važećim Zakonom o zaštiti potrošača. Žalbe i reklamacije Kupci mogu da pošalju elektronskim putem na adresu: info@autoelement.rs ili telefonom na broj 062/229-674 ili pismenim putem poštom na adresu Prodavca: Vektra Line, Braće Jovanovića 58b, 26000 Pančevo - popunjavanjem Reklamacionog lista.

Prodavac će se u roku od 8 dana izjasniti o zahtevu Prodavca i dati konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 odnosno 30 dana za tehničku robu. Prodavac će učiniti sve što je u njegovoj moći u cilju sporazumnog rešenja svih sporova. Ukoliko se ne postigne dogovor između Prodavca i Kupca, Zakonom o zaštiti potrošača je predviđena mogućnost vansudskog rešavanja sporova.


12. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Prodavac obrađuje podatke o ličnosti Kupaca u skladu sa propisima Republike Srbije. Za više informacija pročitajte Politiku privatnosti.