9h-19h | +381 62/229-674 | instagram | facebook

Odricanje od odgovornosti

1. Opšte odricanje od odgovornosti

E-prodavnicu i sajt Prodavca koristite na sopstveni rizik i sopstvenu odgovornost. Prodavac, niti bilo koji njegov zaposleni ili rukovodilac, kao ni bilo koje treće lice angažovano od strane Prodavca u kreiranju, proizvodnji i postavljanju i održavanju sajta, nisu odgovorni za materijalnu ili nematerijalnu, direktnu, indirektnu ili posledičnu štetu, kao i bilo koju drugu štetu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem sajta ili njegovog sadržaja, bilo da je šteta zasnovana na ugovoru, da je vanugovorna i delikatna, čak i pored nečijeg obaveštenja da šteta može nastati i bez obzira da li je klijent bio obavešten o mogucnosti takve štete.

Prodavac ulaže velike napore da sajt bude bezbedan od virusa, ali ne možemo garantovati da virusa nikako nema. Iz tog razloga, preporučujemo Korisnicima da se postaraju da na odgovarajući način obezbede zaštitu od virusa (recimo, primenom skenera za virus) pre no što preuzmu dokumenta i podatke. Prodavac ne jemči da se neće dogoditi nikakva greška prilikom korišćenja usluga ponuđenih na internet sajtu, niti da će te usluge uvek biti na raspolaganju.

Na ove uslove upotrebe i na vašu upotrebu ovog internet sajta se primenjuju Zakoni Republike Srbije.


2. Ograničenje odgovornosti

Celokupan sadržaj, informacije, proizvodi, materijali i usluge, prikazani na ovom sajtu je prikazan kakav jeste bez ikakvih garancija bilo koje vrste. Bilo jasno izraženih ili implicitnih, uključujući, ali ne i ograničavajući se na, implicitne garancije da je tačan, prilagođen određenoj svrsi, ili da ne predstavlja kršenje propisa ili određenih prava. Prodavac ne garantuje da Vaša upotreba sadržaja neće predstavljati kršenje prava nekog trećeg lica, da će sadržaj biti tačan, potpun ili ažuriran, niti za to preuzima odgovornost.

Prodavac nastoji da bude što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena. Međutim, ne može garantovati da su sve informacije kompletne i bez propusta, kako u pogledu štamparskih grešaka, opisa karakteristika, tako i cena. Prodavac zadržava pravo da promeni sadržaj ovog sajta ili proizvode i cene navedene na sajtu u bilo koje vreme i bez prethodnog upozorenja. Takođe, može se desiti da sadržaj bude zastareo, međutim, Prodavac se ne obavezuje se da redovno ažurira informacije sadržane na ovom sajtu. Ne garantuje da će ovaj sajt funkcionisati bez prekida i da će biti pravovremen, siguran ili bez grešaka. Takođe, Prodavac ne garantuje da će nedostaci biti blagovremeno pa čak ni periodično ispravljani ili da je sadržaj kompatibilan sa Vašim računarom, hardverom ili softverom.

Informacije, saveti i mišljenja izraženi na ovom sajtu ne treba tumačiti kao savete za donošenje ličnih, finansijskih ili drugih odluka. Treba da se posavetujete sa odgovarajućim stručnjakom ako vam je potreban specifičan savet prilagođen Vašoj situaciji.

Prodavac se izričito odriče, u najvećoj mogućoj zakonom dozvoljenoj meri, svih direktnih, posrednih, zakonskih i drugih garancija ili obaveza, uključujući i garancije isplativosti i svrsishodnosti, prikladnost za određene potrebe i garanciju u vezi sa svojinskim pravima ili pravima intelektualne svojine. Sajt sadrži informacije opšte prirode, koje nisu namenjene za rešavanje specifičnih situacija ili za neku konkretnu osobu ili entitet, i one ne predstavljaju profesionalni savet.


3. Odricanje od odgovornosti za internet strane trećih lica

Ovaj internet sajt može da sadrži linkove ili pozivanja na internet sajtove ili resurse koji ne pripadaju Prodavac. Linkovi sadržani na sajtu koji vode na nezavisne sajtove su prikazani isključivo zbog pogodnosti za Vas, čime se olakšava pristup takvim veb sajtovima i ne snosi nikakvu odgovornost za njihov sadržaj. Jedina svrha naših linkova do internet sajtova trećih lica, jeste da Vam olakša snalaženje na internetu. Izjave na stranicama do kojih ti linkovi vode nisu naše izjave. Izričito odbacujemo vezu sa sadržajem stranica trećih lica do kojih vode linkovi naznačeni na našem internet sajtu. Pre svega ne preuzimamo odgovornost ni za kakvo kršenje zakonskih odredaba ili povredu prava trećih lica na tim stranicama.

Prodavac ne daje obavezujuće izjave, ne garantuje niti se na bilo koji način obavezuje u vezi sa sajtovima ili resursima trećih lica na koje se eventualno poziva, pristupa ili povezuje preko linkova. Postojanje linka sa internet sajtom koji ne pripada Prodavcu ne znači da Prodavac podržava sadržaj ili korišćenje takvog internet sajta niti njegovog vlasnika. Prema tome, ovim potvrđujete i saglasni ste da Prodavac nije odgovoran za dostupnost takvih spoljnih sajtova ili resursa i nije odgovoran za sadržaj, usluge, proizvode ili druge materijale koji se nalaze ili su dostupni na tim sajtovima ili resursima. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od sajtova na koje vode linkovi sa našeg sajta, činite to na sopstvenu odgovornost.


4. Vaši hiperlinkovi do ovog sajta

Možete obezbediti hiperlinkove do ovog sajta samo nakon dobijanja prethodne pisane dozvole od Prodavac.